loader
banner

Akıllı Şehir Çözümleri

Birleşmiş Milletler’intahminine göre dünya nüfusunun 2050’ye kadar 9 milyara ulaşacağı ve nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Bugün dünyamızda hâlihazırda 29 megakent bulunmakta ve bu rakam günden güne artmaktadır. Bu doğrultuda, yeni yerleşim alanlarıve altyapı ihtiyacı da katlanarak büyümektedir.Bu hareketliliğin sonucunda şehirlerimiz; altyapı, uygun fiyatlı konut, su, çevre temizliği, istihdam, sağlık hizmetleri, güvenlik ve ulaşım gibi birçok konuda meydana gelecek yeni ihtiyaçlarla başa çıkmak zorunda kalacaktır. Bu ihtiyaçlara cevap verilmesinde ve hatta bu beklentilerin kentsel kalkınmaya yönelik fırsatlar oluşturmasında “akıllı şehir”kavramı öne çıkmaktadır

 • Enerji Yönetimi
 • Su Yönetimi
 • Gürültü ve çevre kirliliği İzleme
 • Çöp ve Atık Yönetim Sistemi

Akıllı şehir nedir? Akıllı şehir terimi 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır.

Kentsel alanlar için büyük endüstriler tarafından geliştirilen kullanıcı dostu bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanmasına dayanmaktadır.

O zamandan beri anlamı, şehirlerin geleceği ve gelişimiyle ilişkili olacak şekilde genişletildi. Akıllı şehirler, ileriye dönük, ilerici ve kaynak açısından verimli, aynı zamanda yüksek bir yaşam kalitesi sağlıyor.

Sosyal ve teknolojik yenilikleri teşvik ederler ve mevcut altyapıları birbirine bağlarlar. Çevreye zarar vermeyen yeni enerji, trafik ve ulaşım konseptlerini içerirler.

Yeni yönetişim biçimlerine ve halkın katılımına odaklanıyorlar. Şehirler akıllı olmak istiyorsa stratejik düzeyde akıllı kararlar alınmalıdır.

Bireysel projelerden daha fazlasını gerektirir, ancak uzun vadeli uygulamalarda dikkatli kararlar alır. 

Şehirleri bütün sistemler olarak düşünmek, onların akıllı olma nihai hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Akıllı şehirler, iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı gibi mevcut küresel zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele eder.

İddia ettikleri ekonomik rekabet güçlerini ve yaşam kalitelerini sürekli yükselişte olan kentsel nüfus için güvence altına almaktır.

Dijital Akıllı Şehirler

Güçlü İletişim ağı altyapısı, güvenli çözümler ve verinin tek bir merkezde toplanıp yönetilmesini sağlayan sistem sayesinde şehrin dört bir yanındaki binlerce sensörden gelen büyük veri (Big Data), tek merkezde toplanarak kullanılabilir bilgiye dönüşüyor, şehre üst seviyede yönetim imkanı kazandırıyor.

 • Akıllı kent yönetim sistemi
 • Akıllı çöp atık yönetim sistemi
 • Akıllı trafik yönetim sistemi
 • Akıllı otopark yönetim sistemi
 • Akıllı su yönetimi
 • Acil müdehale yönetimi
 • Akıllı Deprem yönetimi sistemi
 • AKıllı ulaşım yönetim sistemi
tr_TRTurkish