loader
banner

Akıllı Tarım & Hayvancılık-Sera

Endüstri 4.0 ile birlikte yaygınlaşan Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri, Yapay Zeka ve dijital uygulama teknolojileri, tarım alanında da kendini göstermeye başladı. Endüstri 4.0 ile beraber tarım alanı daha akıllı bir hal aldı. Böylelikle, Tarım 4.0 adı verilen, dijital ve akıllı tarım devri olarak da adlandırılan yeni bir dönem oluştu.

 • Büyüme izleme
 • Bitki sağlığı izleme
 • Bitki tanıma
 • Mahsul hastalığı tespiti

Tarımsal üretimin standardını bozan faktörden birisi, toprak yapısının bölgeden bölgeye değişkenlik göstermesidir. Bölgeden bölgeye değişkenlik bir yana, hiçbir arazi kendi içinde de homojen yapıya sahip değildir. Bir üretim arazisi dikkatli incelendiğinde, bitkilerin yer yer çok iyi gelişim gösterdiği, yer yer zayıf kaldığı hatta yer yer kuruma ve ölümlerin meydana geldiği rahatlıkla gözlemlenebilir. Peki, nedir aynı arazi içinde bu farklılıkları oluşturan? Tabii ki, toprağın her dekarda hatta her metrekarede değişebilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısıdır bu farklılıkların sebebi.

Akıllı tarımın birçok unsurunun ortaya çıkmasında da bu değişkenlik yatar aslında. Akıllı tarım, tarımsal verimliliğini artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan tekniktir. Bu kapsamda klasik üretimden vazgeçilerek, araziyi homojen olmayan değişken bir yaklaşımla ele alan bir uygulama biçiminin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Burada amaçlanan ana unsur, tarımsal üretimde uygulanan girdilerin, ihtiyaç duyulduğu yerde, zamanda, miktarda kullanılmasıdır. Akıllı tarım, bir tarım işletmesinde ürün ekiminin yapıldığı alanda konumsal ve zamansal açısından farklılık gösteren gereksinimlere, bu konum ve zaman kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahaleyi esas alan modern bir tarımsal üretim teknolojisidir. Akıllı tarım, geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır.Akıllı tarım teknikleri, toprak işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin hemen her döneminde kullanılabilmektedir.

Akıllı tarımın hedefleri arasında gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması; bu kullanımların azaltılarak çevrenin korunması; yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması; işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması ve tarımda kayıt düzeninin oluşturulması yer almaktadır.

Hayvancılık Yönetimi

Tarımda nesnelerin internetiyle verimliliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenir. Doğal kaynaklar ihtiyaç olan düzeyde kullanıldığından maliyet düşmektedir. Benzer şekilde çiftlikte bulunan akıllı sistemlerle üretim için gerekli olan tüm faktörler analiz edilmekte ve üreticiye eş zamanlı sunulmaktadır. Bu sayede kaynak israfları önlenmekte ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Ayrıca birbirleriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan makinelerle hızlı karar verme mekanizmaları oluşturulmaktadır. Üreticiye bir tabet ya da telefondan tüm çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkanı verilmekte iş gücü de azaltılarak verimli, eğlenceli, kaliteli ve doğal üretim imkanları oluşturulmaktadır.

 • Hastalık tespiti ve hayvan sağlığının izlenmesi için görsel veri açıklaması
 • Anormal davranış tespiti için video açıklaması
 • Hayvanın hareketini, yatmasını, beslenmesini ve alım oranlarını izleme
 • Tarlada sürü sayımı için dron görüntüsü açıklaması
 • Anlamsal bölümleme (çokgenler)
 • Örnek segmentasyonu
 • Sınırlayıcı kutular
 • Kızışma ve çiftleşme zamanı
tr_TRTurkish